SPRÅKUTBILDNING

TYSKA    SVENSKA    ENGELSKA

 

Vilka vi är 

 

Språkpartner grundades år 2005 av Imke Heidtmann, som har över 25 års erfarenhet av språkutbildning för vuxna, och som själv genomför en stor del av utbildningarna. 


Imkes språkintresse grundlades tidigt, eftersom hennes föräldrar kom från Tyskland och hon växte upp med två språk redan från början. Dessa språkkunskaper kompletterades med akademiska studier och arbete i flera olika länder, bl.a. Tyskland och Wales. Imke har arbetat flera år i näringslivet, vilket naturligtvis är en stor tillgång vid företagsutbildningar.


Samtliga kursledare undervisar i sitt modersmål och har en akademisk bakgrund. Dessutom har alla en gedigen undervisningserfarenhet. Tack vare ett stort kontaktnät har Språkpartner kunnat åta sig ganska omfattande uppdrag. Bland våra kunder finns många välkända företag och vi skickar gärna vår referenslista!


Alla som arbetar hos oss har studerat eller arbetat i flera olika länder. Därför är traditioner och kulturskillnader en självklar del av undervisningen.


Alla kursledare är medvetna om den tystnadsplikt som gäller avseende både företagsinformation och personliga förhållanden.