SPRÅKUTBILDNING

TYSKA    SVENSKA    ENGELSKA


Hur vi arbetar


Vi anser att kursledaren är den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik utbildning. För att kunna knyta kompetenta och erfarna kursledare till vår verksamhet, erbjuder vi goda lönevillkor. Tack vare låga fasta kostnader kan vi ändå hålla konkurrenskraftiga priser. Vi är ett mindre företag, vilket innebär en personlig kontakt och kortare beslutsvägar.


Vår undervisning fokuserar på den praktiska användningen av språket. Givetvis anpassas ordförrådet och de situationer som man tränar under lektionerna till deltagarnas behov. Undervisningen är främst inriktad på kommunikation, men innehåller även nödvändiga grammatiska strukturer.


Vi använder oss av modernt kursmaterial där olika digitala lösningar ingår. Vid företagsutbildningar använder vi oss ofta av material från arbetsplatsen. Kursledarna skriver dessutom eget material, anpassat till deltagarnas behov, och detta material kompletteras av Språkpartners egna materialbank online, där vi använder oss av Moodle. Dessutom rekommenderar vi gärna olika appar och onlineverktyg som deltagarna kan använda som ett komplement till undervisningen.


Enligt många utvärderingar upplevs våra utbildningar som strukturerade, effektiva, behovsanpassade och roliga. Våra kursledare ser till att lektionerna blir professionella, samtidigt som atmosfären är trivsam och avspänd. Alla som arbetar hos oss älskar språk, och detta lyckas vi oftast förmedla till kursdeltagarna. Om det är roligt att gå en språkkurs så blir resultatet bättre!