SPRÅKUTBILDNING

TYSKA    SVENSKA    ENGELSKA

      

 Hur det fungerar


  1. Efter intresseanmälan och telefonkontakt lämnar Språkpartner en preliminär offert.
  2. Därefter träffas kursledaren och deltagarna. Man går då igenom önskemål, schemafrågor samt eventuella förkunskaper. Vi använder oss av CEFR, den europeiska språkskalan, för att beskriva olika nivåer. Om det behövs, gör kursledaren även en muntlig (ibland skriftlig) bedömning av förkunskaperna. Allt detta sker utan kostnad.
  3. Språkpartner presenterar en offert, som innehåller en behovsanalys och ett konkret förslag. I vårt upplägg sätter vi realistiska mål, baserade på deltagarnas förutsättningar. Det är också viktigt att deltagarna i en grupp ligger på samma språkliga nivå.
  4. Efter godkänd offert startar kursen. Därefter blir kursledaren kontaktperson för alla praktiska frågor.
  5. Vid utbildningens slut genomför Språkpartner en utvärdering.