SPRÅKUTBILDNING

TYSKA    SVENSKA    ENGELSKA


CEFR


För att beskriva olika språkliga nivåer använder vi oss av CEFR, Europarådets nivåskala, som kan sammanfattas så här:


A1: nybörjare eller mycket begränsade "turistkunskaper"

A2: baskunskaper

B1: tröskelnivån, där man kan börja använda språket i vanligen förekommande situationer     

B2: man kan diskutera varierande ämnen och använda språket på ett relativt korrekt sätt

C1: avancerad nivå

C2: nästan som en infödd


För en komplett beskrivning av nivåskalan klicka här.